Có những dạng nốt ruồi ác tính thường có những dấu hiệu báo động như chảy máu, thay đổi kích thướt màu sắc, bờ nốt ruồi giới hạn gồ ghề, sẽ được phẩu thuật lấy bỏ vĩnh viễn.

Nhưng sang thương lành tính thường ảnh hưỡng đến yếu tố thẩm mỹ mà bệnh nhân đến với Stone Mountain Skin Health Center.

Những những bớt bẩm sinh sắc tố (Becker’s nevus, cafe au lait spots, hoặc Mogolian spots) thường được điều trị bằng Q-switch laser.

Những bướu máu bẩm sinh như angioma, hemangionmas hoặc Port wine stains sẽ được điều trị bằng kỹ thuật V-beam perfecta laser. Những vế bướu bẩm sinh đôi lúc không xuất hiện tại lúc sơ sinh mà có thể xuất hiện những năm sau đó trong đời sống. Điều này làm ảnh hưỡng đến hình ảnh và yếu tố thẩm mỹ của bệnh nhân.

Tại Stone Mountain Skin Health Center, chúng tôi cung cấp cho bệnh nhân những kỹ thuật laser tốt nhất bằng hệ thống laser V-beam perfecta, Lumenis Universal IPL, Quanta Q-Plus C cũng như Electrocautery (hypercator).

Nếu quý vị có nhu cầu biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ Stone Mountain Skin Health Center, tại số điện thoại 770-508-8241.