Dái tai biến dạng, tai dơi hay còn gọi là tai dão ảnh hưỡng không nhỏ đến thẩm mỹ trong giao tiếp. Phẩu thuật dái tai sẽ điều chĩnh những khiếm khuyết tự nhiên ảnh hưỡng rất lớn đến sự giao tiếp của bệnh nhân.

Phẩu thuật sữa dái tai bị rách hoặc những lỗ dái tai bị toác rộng do quá trình chấm thương, rách, hoặc quá trình lâu dài cũng những hoa tai nặng nề sẽ làm bệnh nhân được tự tin hơn trước người đối điện.

Phẩu thuật tai dão (tai dơi) là phẩu thuật sữa chữa về hình thái biến dạng của tai, nhằm điều chỉnh thẩm mỹ tác động rất lớn đến tâm lý của nhiều bệnh nhân trẽ tuổi.

Điều trị sẹo lồi ở dái tai và trẻ hóa vùng dái tai:
Chúng tôi tại Stone Mountain Skin Health Center áp dụng những phương pháp tân tiến nhất về kỹ thuật điều trị những tổn thương dạng lồi (Keloids) trên vùng dái tay. Bên cạnh đó chúng tôi áp phương pháp cấy mỡ và làm đầy trên vùng tai giúp cho quý vị đạt được yêu cầu thẩm mỹ trong vùng tai.

Nếu quý vị có nhu cầu biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ Stone Mountain Skin Health Center, tại số điện thoại 770-508-8241.