Quá trình mang thai sanh nở và cho con bú làm biếng đổi rất nhiều hình dáng cơ thể của quý bà. Được kể đến là mất thể tích hình dáng của ngực, giảm nở thành bụng và thành âm đạo.

Phẩu thuật tái tạo dáng cho quý bà mẹ được dành riêng cho quá trình thây đổi này. Bác Sĩ Sơn Nguyễn của Stone Mountain Skin Health Center đặc biệt thực hiện phẩu thuật nhầm tái tạo lại thành bụng, thành âm đạo, và tạo dáng lại vùng ngực.

Trong quá trình sinh nỡ và lão hóa vùng hộ âm, âm đạo, và âm hộ trỡ thành dản nỡ và thai đổi màu sắc. Tổ chức mô và cơ xung quanh của âm đạo sẽ trỡ thành giảm trương lực ảnh hưỡng đến quá trình sinh hoạt tình dục.

Với phẩu thuật của chúng tôi những cấu trúc của thành bụng và âm đạo sẽ được tái tạo để có thể đạt được những yêu cầu thẩm mỹ của quý vị.

Nếu quý vị có nhu cầu trong vấn để Tái Tạo Dáng Cho Quý Bà Mẹ, xin liên hệ Stone Mountain Skin Health Center tại số điện thoại 770-680-5423 để được tư vấn.