Tại Stone Mountain Skin Health Center chúng tôi hân hạnh giới thiệu kỹ thuật tạo dáng cơ thể không xâm lấn bằng Coolsculping, liệu trình làm đông lạnh tế bào mỡ điều trị loại bỏ tổ chức mỡ mà không cần phẫu thuật & VelaShape. Năng lượng sóng cao tầng lưỡng cực (bipolar radio frequency) được truyền qua da đốt cháy tế bào mỡ và thây đổi trương lực của da.

So sáng với phương pháp hút mỡ kinh điển, đầy là phương pháp lựa chọn cho những bệnh nhân điều trị kết hợp với hút mỡ bằng SmartLipo hoặc những bệnh nhân có chế độ tập luyện và kiên cữ nghiêm ngặc.

Với kỹ thuật SmartLipo kết hợp với Coolsculping & VelaShape tại Stone Mountain Skin Health Center chúng tôi đã mang lại cho bệnh nhân những kết quả tối ưu nhất có thể. Đây cũng là được coi là sự kết hợp tốt nhất trong kỹ thuật tạo dáng cơ thể.

Nếu quý vị có nhu cầu biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ Stone Mountain Skin Health Center, tại số điện thoại 770-508-8241.