Một khuynh hướng hiện đại trong triệt lông ở những nơi trong cơ thể mà cả phái nam lẫn phái nữ đều không muốn là sử dụng bằng kỹ thuật laser.

Có nhiều phương pháp triệt lông bằng hoá chất, gel, và tẩy cạo nhưng kết quả tạm thời và gây nhiều phản ứng phụ như đau, viêm nhiễm…

Triệt lông bằng laser hiện nay đã trở thành phương pháp điều trị kinh điển, tiết kiệm thời gian và tránh những biến chứng. Với kỹ thuật hiện đại của laser hiện nay, tia laser tạo ra một năng lượng nhiệt rất cao, tập trung vào những nang lông và phá huỷ chúng. Tạo ra kết quả phá huỷ những tổ chức lông và nang lông vĩnh viễn.

Lông của cơ thể tiến triển theo ba giai đoạn:

  • Giai đoạn phát triển/ Growth phase (Anagen).
  • Giai đoạn nghĩ/ Resting phase (Catagen)
  • Giai đoạn rụng lông/ Shedding phase (Telogen)

Triệt lông bằng Laser tác dụng tốt nhất, và kết quả cao nhất trong giai đoạn phát triển, và chúng ta có thể lập lại điều trị mỗi 3 tới 5 tuần.

Triệt lông bằng laser có thể áp dụng điều trị vào bất kỳ nơi nào trên cơ thể mà quý vị mong muốn. Sau 6 tới 12 lần điều trị, chúng ta có thể đạt được kết quả như mong muốn. Kết quả đạt được có thể kéo dài từ 1 tới 10 năm.

Nếu quý vị có nhu cầu trong vấn đề triệt lông, xin liên hệ Stone Mountain Skin Health Center tại số điện thoại 770-680-5423 để được tư vấn.