Tế bào gốc được chia là làm hai nhóm bao gồm nhóm tế bào gốc dạng phôi thai (embryonic stem cells) và nhóm tế bào gốc dạng trưỡng thành (adult stem cells).
Tế bào gốc dạng trưỡng thành có thể được cách ly từ tủy xương, cuống rốn, và mô mỡ.

Tế bào gốc dạng trưỡng thành cách ly từ mô mỡ thường được ứng dụng rất sâu rộng trong thẩm mỹ da và phẩu thuật thẩm mỹ. Trong quá trình cấy ghép tế bào mỡ kết hợp với tế bào gốc, các tế bào gốc này sẽ đống góp rất quan trọng trong quá trình tái tạo những mạch máu mới để nuôi dưỡng cái tế bào mỡ được cấy ghep trong mô giúp cho sự tái sinh tế bào mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó cái tế bào gốc chế tiết những chất trung gian chuyển hóa( growth factor) giúp cho sự tái tạo các mô liên kết, biều bì và bì. Tổ chức mô tái tạo mới này sẽ đạt được kết quả thẩm mỹ mong muốn như là tổ chức da trở thành đầy đặn, trẻ trung một cách tự nhiên.

Mô mỡ được lấy ra từ những vùng mỡ dư thừa đặc biệt là bụng và đùi. Chúng tôi sữ dụng kỷ thuật ly tâm và quá trình ủ tế bào bằng men chuyển hóa. Từ đó chúng tôi trích ly những tế bào gốc trưỡng thành mạnh mẽ nhất. Những vùng cơ thể đặc biệt như mặt, tay và ngực được sữ dụng rộng rãi kỹ thuật kết hợp cấy tế bào mỡ và tế bào gốc.

Do nhưng quy định của FDA chúng tôi sữ dụng phương pháp này trong một chu trình kín duy nhất. Đây là phương pháp tối ưu khi so sánh với phương pháp cấy mỡ đơn thuần.

Nếu quý vị có nhu cầu biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ Stone Mountain Skin Health Center, tại số điện thoại 770-508-8241.